Proteser

Proteser (gebiss) kan være en rimelig måte å erstatte enten alle, eller flere manglende tenner…