Krone / Bro

Med kroner kan man reparere de mest skadde tennene. Broer kan erstatte tenner som mangler…