window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-4756208-45');

Våre spesialister

Her kan du bli litt bedre kjent med våre spesialister og ansatte.

Bestill time hos Bjerke Tannmedisin her

Caspar Wohlfahrt

Caspar Wohlfahrt er en av våre spesialister i Periodonti. Dette betyr at han arbeider med avanserte behandlinger innenfor tannkjøttsykdommer og tannimplantater. Hans erfaring som periodonti-spesialist strekker seg tilbake til 2004, hos Bjerke Tannmedisin har Wohlfahrt skapt gode pasientopplevelser siden 2006.

Wohlfahrt ble uteksaminert som tannlege fra Odontologisk fakultet i Gøteborg i 1997 og spesialiserte seg i Periodonti ved University of Minnesota, Minneapolis, USA mellom årene 2001 og 2004. Der forsket han blant annet på temaet genetikk og periodontitt. I 2012 fullførte Wohlfahrt sin doktorgrad ved Universitet i Oslo, siden har han publisert over 30 vitenskapelige artikler. I tillegg er han førsteamanuensis ved Avdeling for Periodonti, Institutt for Klinisk Odontologi, UiO – her underviser han kandidater som videreutdanner seg.

Stig Heistein

Stig Heistein er spesialist i endodonti og har vært partner i Bjerke Tannmedisin AS siden 2004. Han jobber med avanserte rotkanalsbehandlinger og rotfyllinger, mikrokirurgi og smerteutredning. Hans kompetanse bidrar kontinuerlig til fornøyde pasienter hos Bjerke Tannmedisin.

Heistein har sin tannlegeutdannelse og spesialisering fra Universitet i Oslo og har jobbet som endodonti-spesialist siden 1998. Han er lidenskapelig opptatt av tannlegefaget og har blant annet vært instruktørtannlege ved seksjon for endodonti ved både Universitet i Oslo og Kompetansesenteret i Nord-Norge. Heisteins engasjement har også ledet han til rollen som rettsoppnevnt sakkyndig i Norsk Pasientskadeerstatning – denne rollen har han hatt siden 2009.

Christian Nyhus

Christian Nyhus er en av våre allmenntannleger. Han har derfor bred kompetanse til å utføre de fleste typer tannbehandlinger. Siden 2004 har han vært partner i Bjerke Tannmedisin. Gjennom tett samarbeid med våre spesialister sørger han for nøye oppfølging av både faste og nye pasienter. Dette skaper et helhetlig tilbud som møter dine behov.

Nyhus ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 1998 og har siden da praktisert som allmenntannlege ved flere private praksiser i tillegg til hos oss. Han er opptatt av at pasienters rettigheter, og har blant annet sittet fem år som styremedlem i Oslo Tannlegeforenings Klagenemnd.

Maria Balta

Maria Balta er Spesialist i Periodonti og har vært med på laget i Bjerke Tannmedisin siden 2021. Hennes rolle er å utføre avanserte behandlinger innen tannkjøttsykdommer og tannimplantater. Balta har bred erfaring som hennes pasienter setter stor pris på.

Hun har sin tannlegeutdanning fra Fakultet for odontologi i Athen i 2012. Videre ble Balta uteksaminert med sin spesialisering i Periodonti fra Academic Center of Dentistry i Amsterdam. Pasienters helse er hennes prioritet og hun har blant annet forsket på temaet betennelsesoppløsning i periodontitt. Hun har en sertifisering i immunologi fra Harvard Medical School og fullfører nå sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Balta er svært opptatt av sitt fag og har siden 2017 både jobbet som spesialist i Periodonti og som klinisk lærer ved Avdeling for Periodonti hos Universitetet i Oslo (2017-2021).

Hans Jacob Rønold

Hans Jacob Rønold er spesialist i Oral protetikk og har bidratt til fornøyde pasienter hos Bjerke Tannmedisin siden 2004. Han utfører avanserte protetiske behandlinger, både delvise keramiske erstatninger av enkelttenner og totale rehabiliteringer av hele tannsett.

Rønold har sin tannlegeutdannelse fra Det odontologisk fakultet i Oslo. Han ble uteksaminert med sin doktorgrad i odontologi fra Universitet i Oslo i 2003, ved samme universitet tok han sin spesialistgrad i Oral protetikk i 2006. Rønolds engasjement for sin spesialisering er over gjennomsnittet, og han er i dag førsteamanuensis ved Avdeling for Protetikk og bittfunksjon og Prodekan for studier ved Det odontologisk fakultet ved Universitet i Oslo.

Roy Samuelsson

Roy Samuelsson er spesialist i protetikk. Hos oss i Bjerke Tannmedisin har Samuelsson vært partner og drevet privat spesialistpraksis helt siden 2004. Han hjelper pasienter å rehabilitere skadede tenner og hele tannsett gjennom avanserte protetiske behandlinger.

Samuelsson er utdannet tannlege fra det Odontologisk Fakultet Gøteborgs Universitet. Han ble uteksaminert i 1984 og jobbet så mange år ved en privatklinikk i Sverige.I 2007 videreutdannet han seg til spesialist i Oral Protetikk ved Universitetet i Oslo Med bakgrunn i et engasjement for kunnskap og kunnskapsdeling hadde Samuelsson en rolle som instruktørtannlege i åtte år og som universitetslektor i seks år, begge deler ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Anders Verket

Anders Verket er spesialist i Periodonti. Siden 2016 har han hjulpet våre pasienter gjennom avanserte behandlinger innen tannkjøttsykdommer og tannimplantater.

Verket ble uteksaminert med sin tannlegeutdannelse fra Det odontologisk fakultet i Oslo i 2006. I 2015 utdannet han seg til spesialist i Periodonti ved Universitetet i Oslo. Ved samme universitet tok han sin doktorgrad i 2016. Anders’ engasjement for faget er solid, noe som gjenspeiles i at han i dag er førsteamanuensis ved Avdeling for Periodonti, Institutt for Klinisk Odontologi ved Universitetet i Oslo.

Margareta Samuelsson

Margareta Samuelsson er en av våre dyktige tannpleiere. Hun er tilknyttet Norsk Tannpleierforening. Margareta har vært med på tannhelse-eventyret vårt i Bjerke Tannmedisin siden vår oppstart i 2004.

Hun har sin tannpleierutdanning fra Göteborgs Universitet og har arbeidet som tannpleier siden 1984. Margareta er svært opptatt av tannhelse og gode behandlingstilbud. I tillegg er hun også gift med vår partner og spesialist i protetikk, Roy Samuelsson.

Dagrun Myklebust Ernø

Dagrun Myklebust Ernø er en av våre dyktige tannpleiere, tilknyttet Norsk Tannpleierforening. Siden 2012 har Dagrun vært med på å skape positive kundeopplevelser hos Bjerke Tannmedisin.

Interessen hennes for tannpleierfeltet er stor. Dagrun har arbeidet som privatpraktiserende tannpleier siden hun utdannet seg ved Universitet i Oslo i 1985. Hun har opparbeidet seg en solid kompetanse, hun interesserer seg spesielt for periodontitt. Som instruktør ved tannpleierutdanningen ved Universitetet i Oslo deler hun av sin kunnskap til fremtidige tannpleiere.

Heidi Karlstad

Heidi Karlstad er en av våre dyktige tannpleiere, hun er tilknyttet Norsk Tannpleierforening. Heidi har lang erfaring som privatpraktiserende tannpleier, og har tatt god hånd om pasienter i nesten 30 år.

Å lære bort er noe hun bryr seg sterkt om, derfor er Heidi nå klinisk ansvarlig på tannpleierutdanningen ved Universitetet i Oslo. Hun interesserer seg ekstra for området periodonti – som betyr tannhygiene.

Farhat Kazmi

Farhat Kazmi er en av våre dyktige tannpleiere, hun er tilknyttet Norsk Tannpleierforening. Sammen med resten av teamet hus Bjerke, sørger Farhat for at din tannhelse er i de beste hender.

I 2016 ble hun uteksaminert med sin bachelorgrad i tannpleie fra Høgskolen i Hedmark – underveis i studiene vår hun både tillitsvalgt for Studentorganisasjonen og mandat for praksisrådet ved høgskolen. Farhat har jobbet med oss helt siden hun ble ferdigutdannet i 2016. I løpet av denne tiden har hun også bidratt på flere andre klinikker, der i blant Institutt for Klinisk Odontologi ved Universitet i Oslo – hvor hun også utga publikasjonen “Oral helse hos pasienter på sykehus”.