Bjerke Tannmedisin

Lang erfaring og bred kompetanse. Bli litt bedre kjent med oss

Bjerke Tannmedisin AS ble startet i 2004 etter at 2 spesialister og 3 allmentannleger besluttet å starte egen klinikk etter å ha jobbet sammen i mange år på annen klinikk . Mange av tannlegene hadde og har også i dag kobling til Universitetet i Oslo enten som vitenskapelig ansatt eller instruktørtannlege

I dag arbeider syv spesialisttannleger innenfor spesialitetene periodonti, oral protetikk, endodonti og kjeve-/ansiktsradiologi , to allmenntannleger og fire tannpleiere på klinikken. Alle våre spesialister har tatt en tre-årig godkjent videreutdannelse ved et universitet. Vi arbeider med de fleste avanserte typer behandlinger og de behandlinger vi ikke utfører selv henviser vi til andre spesialistklinikker vimhar samarbeidet med over lang tid. Alle våre behandlere er enten medlem av Den norske tannlegeforening eller Norsk Tannpleierforening i tillegg til medlemskap i Spesialistforeninger både i Norge og utenlands.