Barn og tannbehandling

Allerede fra barnets første tann bryter frem i 6-8 måneders alderen, er det viktig med nøye renhold…