tannleger.jpg

For tannleger

Endodontist Stig Heistein som har lang fartstid som endodontist. Han jobber tre dager i uken på Bjerke Tannmedisin og to dager i uken på Bekkestua tannmedisin. I tillegg til vanlig endodonti utfører han også rotspissamputasjoner, implantatbehandling og annen kirurgi, som fjerning av visdomstenner.

Periodontist Caspar Wohlfahrt jobber på Bjerke tannmedisin som kliniker. Han underviser også på odontologisk fakultet og er en kjent foredragsholder både i Norge og utenlands. Han disputerte sin doktor grad om periimplantitt i 2013. Caspar mottar henvisninger på både periodontitt pasienter og for implantatbehandling.

Protetiker Roy Samuelsson mottar henvisninger på konvensjonell protetikk. Han har meget god erfaring hva gjelder estetisk tannpleie og da spesielt MIP (minimal invasive prosthetics) på arbeider i frontsegmentene. Han er en kjent foredragsholder både i Norge og utenlands.

Protetiker Hans Jacob Rønold mottar henvisninger på konvensjonell protetikk og plateprotesearbeider. Han har, som Samuelsson, lang erfaring med estetisk tannpleie. Rønold samarbeider med periodontist Wohlfahrt om protetikk på implantatarbeider.

Alle våre spesialister mottar henvisninger. Ring gjerne for å bestille time først da det kan være lang ventetid.

Alle tannleger som sender henvisning vil motta epikrise i etterkant av behandlingen.